Vasakronans vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden och är Sveriges största fastighetsbolag med ett bestånd värderat till 134 miljarder kronor. Verksamheten är i huvudsak inriktad på kontor och butiker, men det finns också bostäder i beståndet. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i fyra geografiska regioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Antal anställda uppgår till cirka 350.

I Uppsala erbjuder Vasakronan 95 bostäder för uthyrning. Bostäderna är centralt belägna inom 500 meter från Uppsala Resecentrum.