Uppsalahem AB är Uppsalas största hyresvärd.

Uppsalahem ägs av kommunen och är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 16.000 bostäder i beståndet, inklusive Studentstaden. Totalt kallar nästan 30.000 personer Uppsalahem för sin hyresvärd. Deras långsiktiga och målinriktade förvaltning har skapat trygga och härliga miljöer där många vill bo. För Uppsalahem är hållbara lösningar viktiga, till exempel kommer elen från eget vindkraftverk och bostäderna värms upp av koldioxidneutral fjärrvärme.

Uppsalahem förvaltar ett brett utbud av bostäder med allt från ungdomsbostäder för dig under 27 år, seniorbostäder för 55+ och seniorbostäder med gemensamhetslokal för dig över 65 år. De är en av Uppsalas största byggherrar och har sedan 1946 byggt fler än 20.000 bostäder. Nyproduktionstakten är en av Sveriges högsta.