Enköpings Hyresbostäder står för trygghet, omtanke, service och kvalitet.

Med drygt 2 700 bostäder i sitt bestånd är EHB Enköpings kommuns största hyresvärd. De är ett allmännyttigt bostadsbolag som agerar medvetet och aktivt på bostadsmarknaden för att bidra till kommunens utveckling. Kvalitet, Omtanke, Service och Trygghet är värdeord som leder verksamhetens arbete. Hos EHB hittar du kvalitetsboenden oavsett fas i livet, bland annat ungdomsbostäder för dig under 28 år och seniorboenden för dig som fyllt 65 år. 

EHB:s bostäder är belägna i Enköpings centralort, samt i Hummelsta och Örsundsbro.