Älvkarlebyhus är en kommunalägd hyresvärd som förvaltar cirka 1 000 hyresbostäder.

Älvkarlebyhus bildades 1949 och är en kommunalägd hyresvärd som erbjuder hyresrätter i Älvkarleby, Skutskär, Älvkarleö, Marma och Gårdskär i Älvkarleby kommun. Älvkarlebyhus förvaltar cirka 1 000 lägenheter och även flertalet lokaler, båtplatser, garage och parkeringsplatser i Älvkarleby kommun.

För Älvkarlebyhus är miljön viktig och de arbetar för att minska energiförbrukningen och klimatpåverkan och nå deras mål om ett långsiktigt hållbart samhälle. Hos Älvkarlebyhus arbetar ett tiotal personer som tar hand om både bostäderna och hyresgästerna och de ser fram emot att få dig som hyresgäst.

Uppsala Bostadsförmedling förmedlar Älvkarlebyhus bostäder på Ridderdalsvägen. På Riddersdalsvägen i Älvkarleby kommun erbjuder de 78 bostäder mellan 1-3 rum och kök. Här finns både grönområden och lekplatser och bostäderna har ett pendlingsvänligt läge till både Uppsala och Gävle.

Läs mer om Älvkarlebyhus