Till innehållet
 • Registrering

  För att söka och få en bostad genom oss behöver du registrera dig i bostadskön.

  Din kötid räknas från den tidpunkt du registrerar dig. För att kunna tillgodoräkna dig din kötid från en kö som vi tar emot behöver du själv aktivt registrera dig hos oss. Om du står i flera köer som överförs till Bostadsförmedlingen är det alltid den längsta kötiden som kommer att räknas.

  Det är viktigt att du uppger ditt telefonnummer och din e-postadress under Uppgifter på Mina sidor. På så sätt kan vi komma i kontakt med dig.

  Läs kö- och förmedlingsreglerna här.

 • Köavgift

  När du har registrerat dig får du möjlighet att betala din köavgift direkt med Autopay, bankkort eller med inbetalningskort.

  Köavgiften är 305 kr per år och när vi har tagit emot din betalning kan du börja söka lediga bostäder. Du har 60 dagar på dig att betala avgiften från den dag du registrerade dig. Om du inte betalar inom 60 dagar förlorar du din plats i kön och blir automatiskt avregistrerad.

 • Intresseanmälan

  Du behöver själv bevaka utbudet av lediga bostäder som publiceras på vår webb.

  När du hittar en bostad som du vill ha behöver du först logga in för att kunna anmäla intresse för den. Din anmälan sorteras sedan i turordning efter din kötid. Det är din placering i kön som avgör om du går vidare till nästa steg.

  Du kan anmäla intresse för flera bostäder samtidigt. När du anmäler intresse för en bostad är det viktigt att du uppfyller hyresvärdens kriterier. Kriterierna för bostaden hittar du i bostadsannonsen. Läs gärna igenom kö- och förmedlingsreglerna innan du anmäler intresse för en bostad.

  Förmedlingsprocessen går snabbt framåt. Du behöver därför aktivt hålla dig uppdaterad om när du behöver lämna svar till oss om du har blivit erbjuden visning. Uteblivet svar betyder ett nej och du tas då bort ur förmedlingsprocessen.

 • Visning

  Om du är en av dem med längst kötid när publiceringstiden har gått ut blir du, i de fall visning erbjuds, inbjuden till en visning av bostaden.

  När du har fått visningsinbjudan behöver du inom ett dygn lämna ditt svar på Mina sidor om du kan komma eller inte. I de fall visning erbjuds är det viktigt att du går på visningen för att kunna ta ställning till om du vill tacka ja eller nej till bostaden. Uteblivet svar betyder ett nej och du tas då bort ur förmedlingsprocessen.

  Vissa hyresvärdar har som kriterium att personen som lämnas som hyresgästförslag har varit på visningen. Om det finns ett kriterium på att närvara vid visningen framgår det i inbjudan. 

  För de bostäder där hyresvärden inte har som kriterium att du går på visningen kan du välja att vara kvar i förmedlingsprocessen utan att gå på visningen. Trots att du inte varit på visningen behöver du ett dygn efter visningstiden bekräfta att du vill ha bostaden. Det gör du på Mina sidor

 • Svar

  Om visning erbjudits behöver du meddela oss inom ett dygn efter visningen om du vill ha bostaden eller inte.

  Det gör du genom att logga in på Mina sidor och svara ja eller nej inom ett dygn efter visningen. I de fall ingen visning har erbjudits, eller om du fått ta del av en digital visning, har du två dygn på dig att lämna ditt svar. Om du har längst kötid av de som svarat ja kommer vi att kontakta dig. Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

  Förmedlingsprocessen kan gå snabbt, se därför till att du har dina aktuella intyg/dokument som styrker att du uppfyller hyresvärdens kriterier uppladdade på Mina sidor.

  Om du svarar ja

  Blir du först i kön på flera bostäder samtidigt kontaktar vi dig och du behöver då välja vilken bostad du vill ha. Därefter tas dina övriga intresseanmälningar bort.

  Om du inte går att nå eller inte återkopplar inom angiven tidsram kommer du att tas bort från den aktuella bostaden.

  Om du svarat ja till en bostad men väljer att undvika kontraktsskrivning, alternativt om du inkommit med felaktiga dokument, blir du avstängd från att anmäla intresse på bostäder under 6 månader.

  Om du svarar nej

  Om du svarar nej till en bostad efter visning tas du bort från förmedlingsprocessen. Att svara nej påverkar inte din kötid eller dina övriga intresseanmälningar. 

 • Kontroll

  I detta steg kontrollerar vi att du uppfyller hyresvärdens kriterier för bostaden. För en snabbare hantering är det viktigt att du laddar upp alla efterfrågade intyg som styrker att du uppfyller kriterierna tidigt i processen.

  Tiden för kontroll kan variera beroende på antal sökande, din plats i kön och inflyttningsdatum.

 • Kontrakt

  När vi har kontrollerat att du uppfyller hyresvärdens kriterier lämnar vi över dina uppgifter som ett hyresgästförslag till hyresvärden. Hyresvärden gör sedan det slutgiltiga godkännandet och tar kontakt med dig för att teckna hyreskontrakt.

  Din kötid i vår bostadskö nollställs från det datum då du tillträder din nya bostad. Undantag är hyreskontrakt för studentbostäder och korttidskontrakt, då behåller du din kötid.

 • Förmedlingsavgift

  När ditt hyreskontrakt är påskrivet behöver du betala en förmedlingsavgift.

  När du skrivit på ditt hyreskontrakt ska du betala en förmedlingsavgift. Du kan välja att betala direkt på Mina sidor eller via inbetalningskort.

  Förmedlingsavgiften är för närvarande 1 000 kronor, med undantag för studentbostäder. Förmedlingsavgiften för studentbostäder är 625 kronor.

  Du som tecknar ett tidsbegränsat hyreskontrakt, behöver inte betala förmedlingsavgift.