Till innehållet

Vision

Vi är en självklar aktör på hyresmarknaden och genom en enkel och trygg väg till bostad bidrar vi till Uppsalas och regionens utveckling. 

Affärsidé

Vi underlättar och effektiviserar förmedling av hyresrätter på ett transparent, enkelt och tryggt sätt till våra bostadssökande och samarbetspartners.