Till innehållet

Kommunens trygghetsbostäder blir seniorboende

Kommunens trygghetsbostäder kommer från och med den 1 september byta namn till ’seniorbostäder med gemensamhetslokal’. Åldersgränsen sänks från 70 till 65. Bostäderna kommer i fortsättningen publiceras i kategorin seniorboende. Eventuellt kan du behöva uppdatera din bostadsbevakning.

Kommunens seniorbostäder med gemensamhetslokal är samma bostäder som tidigare kallades kommunens trygghetsbostäder. Bostäderna är tillgänglighetsanpassade och i anslutning till bostäderna finns utrymme för gemensamma måltider. Dessutom finns personal på plats under vissa bestämda tider på dygnet.

Vad innebär ändringen för dig som bostadssökande?

För dig som bostadssökande innebär ändringen inget mer än att bostäderna får ett nytt namn, samt att du i fortsättningen kommer kunna söka dessa bostäder från det att du fyllt 65 år. I och med att bostäderna får namnet ’seniorbostäder med gemensamhetslokal’ kommer de från och med den 1 september publiceras som seniorboende istället för trygghetsboende.

Vilka bostäder påverkas av ändringen?

Ändringen gäller enbart Uppsala kommuns boenden Orstenen, Snickargården, Örnen och Leopoldsgatan 1-3 och 7-9. Trygghetsbostäder som förvaltas av andra hyresvärdar kommer tillsvidare fortsätta att förmedlas och publiceras som trygghetsboende via vår webb.

Bostadsbevakning för senior- och trygghetsbostäder

Om din nuvarande bostadsbevakning endast är inställd på att bevaka trygghetsbostäder behöver du uppdatera den så att den även bevakar seniorbostäder. Både trygghets- och seniorbostäder är alltid publicerade i 8 dagar på vår webb. Du som fyllt 65 år kan få extra hjälp via telefon genom hela förmedlingsprocessen. Klicka här för mer info.

Om du behöver hjälp med att uppdatera din bostadsbevakning är du välkommen att kontakta vår kundservice:

Telefon: 0771-71 00 00
E-post: info@bostad.uppsala.se

För övriga frågor gällande ändringarna, kontakta Daniel Karlsson på äldreförvaltningen:

Telefon: 018-727 85 97
E-post: daniel.karlsson@uppsala.se