Till innehållet

Vi är ett helägt kommunalt aktiebolag med en politiskt sammansatt styrelse. Vi ingår i den kommunala bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB.

Styrelse

Monica Östman (S), ordförande
Thord Hägg (M), vice ordförande

Daniel Simmons (S), ledamot
Alva Brenner (L), ledamot
Kurt L Troell (M), ledamot
Alexandra Valdez (V), ledamot
Andreas Tyrberg (C), ledamot
Anders Åresten (S), suppleant
Karin Fredriksson (MP), suppleant
Mats Hägglund (M), suppleant
Tommy Peterson (KD), suppleant

Läs mer om de förtroendevalda på www.uppsala.se 

Ledningsgrupp

Mona Lindén, verkställande direktör, mona.linden@bostad.uppsala.se 
Tala Raha, chef marknad och kommunikation, tala.raha@bostad.uppsala.se
Andreas Johansson, administrativ chef, andreas.johansson@bostad.uppsala.se
Alexandra Schjölin, chef kundservice och förmedling, alexandra.schjolin@bostad.uppsala.se
Anna Ehres, IT-chef, anna.ehres@bostad.uppsala.se