Till innehållet

För att göra det ännu enklare för dig som fyllt 65 år erbjuder vi hjälp via telefon. Självklart är det helt frivilligt att ta del av hjälpen, men om så önskas finns vi där som ett extra stöd genom hela processen. Vi erbjuder hjälp med allt från registrering och val av betalningsmetod till att göra intresseanmälan och att tacka ja eller nej till en bostad.

För dig som söker seniorboende

Seniorbostäder är alltid publicerade i 8 dagar. Genom att ringa till oss en gång i veckan på samma dag kommer du inte att missa någon bostad. Om bostaden har visning är den alltid fem dagar efter att bostaden avpublicerats från vår webb. Efter visningen har du alltid två helgfria dagar på dig att tacka ja eller nej till bostaden.

Seniorbostäderna har olika servicenivåer

Nytt för 2021 är att alla våra hyresvärdar slutat använda benämningen trygghetsbostäder. Istället finns nu olika typer av seniorboenden med servicenivåer anpassade efter ditt behov. Seniorbostäderna går att söka från dagen du fyllt 55 eller 65 år, beroende på boendets servicenivå och tillgänglighet. Seniorbostäder med gemensamhetslokal, för dig som fyllt 65 år, är anpassade för att uppfylla tillgänglighetskraven och i anslutning till bostaden finns en lokal för gemensamma måltider.